NEET കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത്

ഏറ്റവും മിടുക്കരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണല്ലോ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളുടെ ലക്ഷ്യം. MBBS പോലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് ക്ഷമയുള്ളവരും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കൈവിടാതെ ശ്രമിക്കുന്നവരുമാവണം.Medical രംഗത്ത് പ്രതിസന്ധികളിലും തളരാത്ത

THE VANQUISHERS Fiesta ’22

The Engineering Victory Day THE VANQUISHERS Fiesta '22 was held on Sunday, September 25th, 2022 at 9.30 a.m. at Brilliant's Diamond Block Auditorium to honor the scholars who finished JEE Advanced, JEE Main, and Kerala Engg entrance exams. Rajya

TIPS FOR NEET REPEATERS TO CRACK EXAM

In NEET preparation, first, you should know what you need, and also make a routine for yourself to study. You can set how many times you study for NEET preparation because it helps you to study more times.We must take a syllabus print which will

NEET 2022 RESULT ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു ബ്രില്ല്യന്റ്

നീറ്റ് 2022 ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനമടക്കം ആദ്യപത്തു റാങ്കുകളില്‍ എട്ടും പാലാ ബ്രില്ല്യന്‍റ് കരസ്ഥമാക്കി. അഖിലേന്ത്യാ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനപരീക്ഷാ പരിശീലന രംഗത്ത് പാലാ ബ്രില്ല്യന്‍റ് സ്റ്റഡിസെന്‍ററിന്‍റെ വിശ്വാസ്യത ഒരിക്കല്‍
How to Concentrate for Long Hours While Preparing for NEET

How to Concentrate for Long Hours While Preparing for NEET

NEET is one of the most important examinations for medical aspirants. The National Eligibility and Entrance Test is conducted annually by the National Test Agency to select eligible candidates for admission to various government and private medical
jee preparation tips

Last One-Month Preparation Tips for JEE Main

Everybody knows that the JEE Main is going to be a challenging task. The difficulty level of this exam is such that it will be very hard for even the best students to crack it. But, preparing your mind and soul for the exam can also be very
KEAM 2022 Brilliant results

Brilliant Pala Aces Its Pace With KEAM Results 2022

The 5th of August was definitely a day of happiness and celebration for Brilliant Pala. The results of KEAM have brought yet another golden feather to the achievements of Brilliant Pala. The first 9 ranks with exceptional marks have been awarded to
ways to increase marks in NEET exam

Smart Ways to Increase Marks in NEET Mock Test

Attending mock tests is of paramount importance for NEET preparation. You may not be able to assess your level of preparation without attending mock tests. Every NEET coaching centre in Kerala considers mock tests as an integral part of
Ways to Strengthen Basics for The NEET Exam

10 Best Ways to Strengthen Basics for The NEET Exam

Clearing NEET with a good rank is a dream of many students. Securing a good rank is a step closer to getting into the dream college for pursuing studies in the medical field. To obtain a great score in the NEET requires a stronghold in the basics of
how to study JEE main maths

How to Study JEE Main Maths : Techniques to Improve Your Maths Score

Mathematics is a subject that is a nightmare for many. But with the right strategies and tutoring, students can earn themselves a competitive edge in the JEE exams when compared to Physics and Chemistry. Concentrating on studying maths can help you
stay focus on online classes

Tips to Stay Focused on Your Online Classes

Online classes are the new medium for almost every student and came into acceptance due to the sudden hit of the pandemic. Online classes have been a medium of study for quite some time. Some students prefer traditional classes over modern classes

ONLINE SOURCE FOR JEE ASPIRANTS

We started a YouTube channel for Jee aspirants that was inaugurated by Dilip K Kainikkara (IAS).The Brilliant JEE YouTube channel will always be an asset to all students who want to make their engineering dream a reality.All the videos related

MOST EFFECTIVE TACTICS FOR NEET ASPIRANTS

The Brilliant Study Centre is one of the best neet coaching centres in Kerala.Brilliant NEET is the youtube channel for NEET aspirants.Our aim was to share the information about the exam with every NEET aspirant and bring you all the information

Why Brilliant ? Online / Social Media On the platforms…

Social MediaThe interaction among people in which they create, and share information and ideas.The possibilities are seemingly endless for social media. In today's society, the use of social media has become a necessary daily activity. Social
How to beat stress during JEE preparation

How to Beat Stress During JEE Preparation?

JEE is one of the most competitive exams in India. The exam is an entry point to the prestigious IIT, which is one of the premium institutions for engineering aspirants. Stress during the preparation for JEE is inherent; A high level of stress
exam day morning routine

Perfect Exam Day Morning Routine that IIT Toppers Follow

The day of the exam is strenuous for every student. They carry an unwanted amount of pressure that can jeopardise the whole exam. It is essential to come up with a routine that can help in reducing the unnecessary tension due to exams.Here's a
other than JEE mains

What to Do If JEE Mains is Not Cleared?

JEE exams are one of the toughest entrance examinations in India that give students entry into the prestigious IITs. The JEE exam is a highly competitive exam; therefore, cracking the exam requires a good amount of hard work and a little bit of luck.
ways to improve memory

Ways to Improve Your Memory to Score High Marks in NEET

Memorising concepts and theories is vital for scoring well in NEET. Tutors at the coaching centres suggest methods and techniques to improve memory power. Once you have a strong memory, repeated revision may not be required. NEET preparation would be
Importance of CUET exam

Why the Central Universities Entrance Test Exam is Important for Your Career?

The Government of India sets up the Central universities with the aim of providing a high-standard education to students. However, most universities follow different admission criteria. This resulted in confusion among students. The Ministry of
How to improve speed in exam

How To Improve Speed & Accuracy While Reducing Negative Marks in IIT-JEE/NEET?

Speed, accuracy, and minimising negative marking are the key factors for scoring high marks in highly competitive exams like IIT JEE and NEET. Written by lakhs of students, for a few thousand seats, aspirants must obtain skills to crack the exam and
tips to avoid negative marking

Tips To Avoid Negative Marking in the NEET Exam

Negative marking is the system introduced to prevent candidates from answering all the questions blindly. Moreover, it enables control of the marks for a significant percentage of the students (we are not saying anything about the rank holders
How to crack JEE in first step

How to Crack IIT JEE in the First Attempt?

Did you know that most students who crack the JEE Main and JEE Advanced exams are first-timers? Some of the reports have found that almost 60 percent of the successful candidates have cleared the exams on their first attempt. So, if you are
qualities test by iit

10 Qualities IIT Test in Students During JEE Exam

Stress and anxiety are unavoidable when taking the JEE exams, one of the most difficult entrance exams in the country. Candidates should give it their all in order to do well on the final exam, which will undoubtedly have an impact on both their
Tips from NEET toppers

Top Tips from NEET Top Rankers

Cracking NEET is, of course, a herculean task, but not an impossible one. The keys to performing well on the National Eligibility Entrance Test (NEET) are meticulous preparation, focused efforts, and a confident mindset. If you have the will and

BRILLIANT PALA E-LEARNING APP – LET’S LEARN TOGETHER

Brilliant Pala e-learning App is the official digital platform of Brilliant Study Centre Pala, the best entrance coaching institute in Kerala. This is an easy and effective learning App that provides all kinds of educational support to aspirants who

JEE ADVANCED 2022: ANNOUNCEMENT OF EXAM DATE

Joint Entrance Examination (JEE) Advanced is an academic entrance examination to IITs held in India, annually. This exam is organized by the IITs which are under the guidance of the Joint Admission Board. The announcement of JEE Advanced 2022 is now

National Aptitude Test in Architecture (NATA) 2022

The National Aptitude Test in Architecture (NATA) is a national-level examination conducted by the Council of Architecture for students seeking admission to top colleges of architecture across the country.The examination is conducted twice a year.

Humanities and Social Sciences Entrance Examination ( HSEE )

The entrance exam HSEE for the integrated MA program conducted by IIT Madras will be held on June 12.This is a national-level examination conducted by IIT Madras every year for admission to the 5-year integrated arts program. The HSEE 2022 exam is

YUVIKA 2022: ANNOUNCEMENT OF ONLINE REGISTRATION

ISRO is organizing a special programme, YUVIKA-2022, for children who are interested in space science and space technology. The main aim of this programme is to impart knowledge of space science to children. For that, YUVIKA-2022 offers a golden

Why there are only 2 chances for JEE Mains this year?

Students were permitted only one attempt at JEE Mains exam initially but the number was increased to two attempts in 2019 and four in 2021.This year the NTA has decided to conduct the JEE MAIN, the national engineering exam, twice this year instead

Online MBBS will not be Approved – NMC

The National Medical Commission (NMC) has warned Indian students to be wary of circulars issued by Chinese Universities to allow MBBS courses to be taught online. The notice made it clear that such courses would not be approved. Although the NMC has

How to Manage Time in Your Exam?

One of the things that most of the students say after writing the exam is having a lack of time. Time management is the most important factor in cracking any competitive exam be it NEET, JEE, JEE Advanced, etc.What are the things to look for when

NEET 2021 Round 1 Last Rank Details

The government has published Professional Allotment for MBBS, BDS, and AIIMS Jimper Option Registration as per NEET All India Rank.In the all-India allotment, 269 government medical colleges, IIMS, Jimper, and Banaras University Algiers were

Brilliant Study Center Pala’s 2021 NEET Rank Analysis

Brilliant has risen to the forefront of Kerala by excelling in the NEET 2021 Kerala medical result.This is the best neet result from Brilliant as they got 19 out of the first 20 ranks in Kerala. The excellent learning methods have led them to this

Journey of Brilliant Study Centre

Brilliant Study Centre has played a significant role in transforming the small village of Pala into a world-renowned educational hub in Kerala. We have a story to tell which started at the beginning of 1984, which transformed Brilliant into a

ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കണo …….. സമയം വില്ലനാകുമോ …..

വിദ്യർത്ഥികൾക്ക് ഏതൊരു സമയവും തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് പരീക്ഷക്ക് ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്.പരീക്ഷ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ആണ്. പലർക്കും പല രീതിയിൽ

HISTORY OF BRILLIANT

പാലാ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തെ കേരളത്തിലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയതിൽ ബ്രില്ലിയൻറ് സ്റ്റഡി സെന്ററിന് ഉള്ള പങ്ക് അത്ര ചെറുതല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന നിലയിലേക്കു ബ്രില്ലിയൻറ് എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നിൽ 1984 ൽ

The confidence and support given by Brilliant…

" I genuinely thank brilliant for their support and guidance throughout my preparation for neet. The trainingmechanism in brilliant is like well-oiled machinery run executed with affection, precision, and sincerity inculcating perseverance and

Brilliant support is the reason for my success…

" I sincerely thank Brilliant for the Support they rendered to me during my 5-year experience with them.Their foundation classes truly put a basis for my aptitude and understanding of higher levels of high school Science it also made me well aware

The way to achieve my goal…

" Pointing out profound dedication, guidance, motivation, and support given by teachers and faculty,which made way to achieve my goal. Joining 'Brilliant' will remain the best decision I have ever made."Gawrishankar S is a student of the

Brilliant was pivotal for my success…

" Their praised system of teaching, materials, and exams helps anyone willing to learn, reach their potential.Perseverance isn't difficult when you're surrounded by faculty who dream to see you reach heights."Hamda Rahman has a score of 701 and

It is a privilege and GOD’s blessing to be able to study in BRILLIANT…

" I consider it is a privilege and GOD’s blessing to be able to study in BRILLIANT for 6 years, 4 years of Foundation course, and 2 years in Residential IIT batch at Chavara Public School, Pala. I was just a usual kid with a passion for science when

Brilliant helped me achieve my true potential…

" Joining brilliant was one of the best decisions in my life. It is because of the brilliant team that my dream of entering into the most prestigious IIT has come true. At Brilliant, I had the chance to compete with the brightest minds, it really

The academics in Brilliant were exceptional…

" I am very pleased with the online and offline sections given to me. The Directors here know the struggle and stress we face on a daily basis. Although sudden transaction from offline to online was shocking at first, Brilliant and Chavara hold

നീറ്റിലേക്ക് ഉള്ള വിജയയാത്ര

നീറ്റ്-യുജി 2021 പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കികൊണ്ട് പാലാ ബ്രില്ലിയൻറ് ഇന്ത്യയിൽ മുൻനിര സ്ഥാനത്തേക്കു ഉയർന്നിരിക്കുന്നു . അതിന് പ്രയരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്ന് എടുത്ത് പറയാവുന്നത് മികച്ച അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകളും അതിനു അനുഗുണമായ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ

ബ്രില്ലിയൻറ് സ്റ്റഡി സെന്റർ

അറിവാകുന്ന അഗ്നിജ്വാലകളാൽ മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലായിലെ മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ആണ് ബ്രില്ലിയൻറ് സ്റ്റഡി സെന്റർ .ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുൻനിരയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോച്ചിഇങ് കൾ ആണ് നൽകുന്നത് . പാലായിലെ

AIIMS in Kozhikode?

This dream might become a reality within the next few years. Kozhikode the paradise of Engineering and Management studies all over India will be opening a new AIIMS in the coming years. The planning to start an AIIMS has budded years ago, and the

Supreme Court turns down a plea for postponing NEET exam

No change for NEET EXAM, it will be conducted on the scheduled date itself (September 12). The verdict of the Supreme Court is a stress relief for the students. The court dismissed the plea of a batch of students who contended that the NEET 2021 will

No post found