Brilliant STUDY CENTRE
LT 2018 - OBJECTIVE EXAM RANK LIST - 23 - 07 - 2017
Total Number of Students appeared : 45
PCM1
RANK RANK RANK RANK Name Physics Chemistry Biology Total % Grade Batch
28-Apr ##### 2-Jul 23-Jul 180 180 360 720
4 1 2 1 JENNIFER JOSE MATHEW 75 123 243 441 61.25 A++ PCM1
16 4 7 2 GAYATHRI V C 39 122 270 431 59.86 A+ PCM1
24 33 5 3 MARIA JULIUS T 0 132 258 390 54.17 A PCM1
32 32 27 4 LIYA MARY JOSHY 48 123 219 390 54.17 A PCM1
10 18 21 5 ANJALI ASOK 23 92 267 382 53.06 A PCM1
8 11 19 6 ABHIRAM N T 0 108 258 366 50.83 A PCM1
17 15 3 7 LIYANN SABU 0 104 246 350 48.61 B+ PCM1
3 3 28 8 JITHIN JOSE 39 104 174 317 44.03 B+ PCM1
15 26 15 9 RENIL GEORGE CYRIAC 80 81 156 317 44.03 B+ PCM1
11 9 40 10 MUBASHINA ROSHIN K A 38 84 192 314 43.61 B+ PCM1
28 21 43 11 ROSA SAJAN 56 77 180 313 43.47 B+ PCM1
34 10 13 12 AMALA BENOY 75 81 156 312 43.33 B+ PCM1
AB AB 18 13 EDWIN SHAJI 42 86 156 284 39.44 B PCM1
14 AB 37 14 MIDHUN RAJ M 27 93 147 267 37.08 B PCM1
35 5 23 15 ASNIYAH V ABUBACKER 32 80 147 259 35.97 C+ PCM1
47 AB 32 16 ABHINANDU K ANIL 0 51 201 252 35.00 C+ PCM1
44 40 34 17 SANDRA THERESE ROY 0 96 156 252 35.00 C+ PCM1
2 AB 38 18 SONY BENNY 48 83 105 236 32.78 C+ PCM1
9 14 17 19 ABHIJITH B 0 0 231 231 32.08 C+ PCM1
18 16 35 20 KEERTHANA U NAIR 48 0 180 228 31.67 C+ PCM1
29 19 30 21 SANIKA V 53 0 165 218 30.28 C PCM1
6 AB 12 22 JOYEL JOSEPH 65 0 153 218 30.28 C PCM1
48 35 24 23 MALAVIKA M PILLAI 45 0 123 168 23.33 D+ PCM1
50 30 22 24 CYRIL SAM 71 0 96 167 23.19 D+ PCM1
AB 37 45 25 KRISHNA V SURESH 0 0 159 159 22.08 D+ PCM1
AB AB 4 26 SERAH KURUVILA 54 93 0 147 20.42 D+ PCM1
19 13 33 27 GEO ROY 35 110 0 145 20.14 D+ PCM1
AB 38 9 28 MARIA GEORGE 57 87 0 144 20.00 D+ PCM1
AB AB 44 29 RIZWAN MOHAMMED 26 116 0 142 19.72 D+ PCM1
AB AB 26 30 SARA ABRAHAM 53 74 0 127 17.64 ** PCM1
7 2 1 31 SHREYA THOMAS 6 116 0 122 16.94 ** PCM1
26 29 25 32 MRUTHUL RAJ 15 99 0 114 15.83 ** PCM1
37 22 20 33 ANJALY MATHEW 38 74 0 112 15.56 ** PCM1
33 28 39 34 ANJALY MARIA BEN 20 86 0 106 14.72 ** PCM1
12 27 31 35 AKSHAY S 0 99 0 99 13.75 ** PCM1
36 20 6 36 SIVADARSANA UNNI 0 98 0 98 13.61 ** PCM1
AB AB 36 37 DIYA ELIZABETH 9 47 0 56 7.78 ** PCM1
1 6 41 38 SHARAVAN SHAHAL 54 0 0 54 7.50 ** PCM1
AB 25 11 39 THABU MARIYAM PS 51 0 0 51 7.08 ** PCM1
23 34 29 40 SNEHA PAUL -3 50 0 47 6.53 ** PCM1
42 17 8 41 ADARSH C BIJU 0 18 0 18 2.50 ** PCM1
27 31 16 42 JULIYA BINU 6 0 0 6 0.83 ** PCM1