Brilliant STUDY CENTRE
LT 2018 - OBJECTIVE EXAM RANK LIST - 20 - 08 - 2017
Total Number of Students appeared : 45
PCM1
RANK RANK RANK RANK Name Physics Chemistry Biology Total % Grade Batch
##### 2-Jul 23-Jul 20-Aug 180 180 360 720
2 1 40 1 SHREYA THOMAS 60 135 360 555 77.08 A++ PCM1
1 2 24 2 JENNIFER JOSE MATHEW 54 104 345 503 69.86 A+ PCM1
29 25 12 3 MRUTHUL RAJ 92 68 321 481 66.81 A+ PCM1
20 6 41 4 SIVADARSANA UNNI 23 74 345 442 61.39 A PCM1
11 19 3 5 ABHIRAM N T 54 69 315 438 60.83 A PCM1
4 7 23 6 GAYATHRI V C 27 65 336 428 59.44 A PCM1
33 5 32 7 MARIA JULIUS T 36 95 294 425 59.03 A PCM1
3 28 9 8 JITHIN JOSE 60 54 303 417 57.92 A PCM1
27 31 5 9 AKSHAY S 54 45 300 399 55.42 B+ PCM1
AB 4 39 10 SERAH KURUVILA 0 57 336 393 54.58 B+ PCM1
32 27 28 11 LIYA MARY JOSHY 20 53 318 391 54.31 B+ PCM1
18 21 18 12 ANJALI ASOK 32 17 336 385 53.47 B+ PCM1
13 33 8 13 GEO ROY 12 24 330 366 50.83 B+ PCM1
21 43 34 14 ROSA SAJAN 0 90 258 348 48.33 B PCM1
14 17 1 15 ABHIJITH B 47 65 234 346 48.06 B PCM1
17 8 4 16 ADARSH C BIJU 0 56 282 338 46.94 B PCM1
AB 12 10 17 JOYEL JOSEPH 0 36 300 336 46.67 B PCM1
AB 18 7 18 EDWIN SHAJI 0 32 303 335 46.53 B PCM1
10 13 17 19 AMALA BENOY 11 39 285 335 46.53 B PCM1
7 14 37 20 SANKIRTANA M 0 86 249 335 46.53 B PCM1
15 3 29 21 LIYANN SABU 0 6 321 327 45.42 B PCM1
5 23 21 22 ASNIYAH V ABUBACKER 15 48 264 327 45.42 B PCM1
9 40 33 23 MUBASHINA ROSHIN K A 29 0 279 308 42.78 B PCM1
35 24 30 24 MALAVIKA M PILLAI 0 17 279 296 41.11 C+ PCM1
AB 38 16 25 SONY BENNY 0 0 285 285 39.58 C+ PCM1
AB 26 38 26 SARA ABRAHAM 0 26 255 281 39.03 C+ PCM1
22 20 20 27 ANJALY MATHEW 0 26 246 272 37.78 C+ PCM1
16 35 26 28 KEERTHANA U NAIR 45 38 180 263 36.53 C+ PCM1
AB 32 2 29 ABHINANDU K ANIL 29 0 192 221 30.69 C PCM1
AB 36 22 30 DIYA ELIZABETH 0 9 204 213 29.58 C PCM1
31 16 25 31 JULIYA BINU 0 21 192 213 29.58 C PCM1
34 29 42 32 SNEHA PAUL 0 24 120 144 20.00 ** PCM1
25 11 43 33 THABU MARIYAM PS 0 86 0 86 11.94 ** PCM1
AB 37 11 34 MIDHUN RAJ M 0 78 0 78 10.83 ** PCM1
37 45 27 35 KRISHNA V SURESH 0 72 0 72 10.00 ** PCM1
30 22 6 36 CYRIL SAM 0 66 0 66 9.17 ** PCM1
6 41 15 37 SHARAVAN SHAHAL 66 0 0 66 9.17 ** PCM1
26 15 13 38 RENIL GEORGE CYRIAC 0 53 0 53 7.36 ** PCM1
40 34 35 39 SANDRA THERESE ROY 0 50 0 50 6.94 ** PCM1
AB AB AB 40 GRINCE VARGHESE 32 15 0 47 6.53 ** PCM1
28 39 19 41 ANJALY MARIA BEN 0 44 0 44 6.11 ** PCM1
19 30 36 42 SANIKA V 8 0 0 8 1.11 ** PCM1