Brilliant STUDY CENTRE
LT 2018 - OBJECTIVE EXAM RANK LIST - 08 - 09 - 2017
Total Number of Students appeared : 40
PCM1
RANK RANK RANK RANK Name Physics Chemistry Biology Total % Grade Batch
2-Jul 23-Jul 20-Aug 8-Sep 180 180 360 720
2 24 2 1 JENNIFER JOSE MATHEW 92 57 303 452 62.78 A+ PCM1
22 6 36 2 CYRIL SAM 90 102 207 399 55.42 A PCM1
28 9 8 3 JITHIN JOSE 77 99 222 398 55.28 A PCM1
7 23 6 4 GAYATHRI V C 0 65 297 362 50.28 A PCM1
25 12 3 5 MRUTHUL RAJ 42 86 225 353 49.03 B+ PCM1
21 18 12 6 ANJALI ASOK 27 39 276 342 47.50 B+ PCM1
31 5 9 7 AKSHAY S 57 89 195 341 47.36 B+ PCM1
33 8 13 8 GEO ROY 15 48 273 336 46.67 B+ PCM1
6 41 4 9 SIVADARSANA UNNI 24 86 225 335 46.53 B+ PCM1
19 3 5 10 ABHIRAM N T 80 0 240 320 44.44 B+ PCM1
23 21 22 11 ASNIYAH V ABUBACKER 71 21 207 299 41.53 B PCM1
27 28 11 12 LIYA MARY JOSHY 41 47 198 286 39.72 B PCM1
24 30 24 13 MALAVIKA M PILLAI 0 69 207 276 38.33 B PCM1
38 16 25 14 SONY BENNY 42 59 174 275 38.19 B PCM1
35 26 28 15 KEERTHANA U NAIR 0 36 231 267 37.08 C+ PCM1
20 20 27 16 ANJALY MATHEW 0 26 228 254 35.28 C+ PCM1
13 17 19 17 AMALA BENOY 35 44 171 250 34.72 C+ PCM1
29 42 32 18 SNEHA PAUL 0 65 180 245 34.03 C+ PCM1
45 27 35 19 KRISHNA V SURESH 0 0 240 240 33.33 C+ PCM1
43 34 14 20 ROSA SAJAN 0 17 219 236 32.78 C+ PCM1
40 33 23 21 MUBASHINA ROSHIN K A -2 0 234 232 32.22 C+ PCM1
39 19 41 22 ANJALY MARIA BEN -11 62 177 228 31.67 C+ PCM1
17 1 15 23 ABHIJITH B 0 0 207 207 28.75 C PCM1
12 10 17 24 JOYEL JOSEPH 117 86 0 203 28.19 C PCM1
1 40 1 25 SHREYA THOMAS 71 81 0 152 21.11 D+ PCM1
30 36 42 26 SANIKA V -11 0 153 142 19.72 D+ PCM1
18 7 18 27 EDWIN SHAJI 32 74 0 106 14.72 ** PCM1
8 4 16 28 ADARSH C BIJU 41 42 0 83 11.53 ** PCM1
26 38 26 29 SARA ABRAHAM 0 78 0 78 10.83 ** PCM1
4 39 10 30 SERAH KURUVILA 0 72 0 72 10.00 ** PCM1
3 29 21 31 LIYANN SABU 0 57 0 57 7.92 ** PCM1
AB AB 40 32 GRINCE VARGHESE 0 48 0 48 6.67 ** PCM1
15 13 38 33 RENIL GEORGE CYRIAC 44 0 0 44 6.11 ** PCM1
37 11 34 34 MIDHUN RAJ M 42 0 0 42 5.83 ** PCM1
34 35 39 35 SANDRA THERESE ROY -8 45 0 37 5.14 ** PCM1
36 22 30 36 DIYA ELIZABETH -5 32 0 27 3.75 ** PCM1
16 25 31 37 JULIYA BINU -9 14 0 5 0.69 ** PCM1