Brilliant STUDY CENTRE
LONG TERM 2019 (First Year) MEDICAL RANK LIST 23-09-2017
19KEM4 ROUND
Total number of students appeared = 55 2
Rank Rank Name Physics Chemistry BIO Total % Grade Batch
5-Aug 29-Mar 180 180 360 720
38 35 AADITYA R 44 69 295 408 56.67 B+ 19KEM4
41 45 ADARSH P 39 33 258 330 45.83 B 19KEM4
12 7 AJAY M CHANDRAN 144 83 304 531 73.75 A+ 19KEM4
NR 52 AJMAL RIYAS 26 56 155 237 32.92 B 19KEM4
13 38 AKHIYA S 60 113 220 393 54.58 B 19KEM4
37 46 AKSA ELSA SOLOMON 65 62 196 323 44.86 B 19KEM4
NR 32 ALEENA MARIYAM JACOB 68 101 242 411 57.08 B+ 19KEM4
32 29 ALEENA MARY MATHEWS 96 102 236 434 60.28 B+ 19KEM4
43 39 ALEENA ROMIO 41 72 273 386 53.61 B 19KEM4
NR 51 ALEN J KORUTHODATHU 41 60 137 238 33.06 B 19KEM4
50 55 ALEX T THEVACAD 33 27 71 131 18.19 B 19KEM4
46 20 ALWIN BIJU 45 107 323 475 65.97 A 19KEM4
NR 9 AMAL MOHAMMED NAZEER 104 114 307 525 72.92 A+ 19KEM4
NR 16 AMY MARIA MANOJ 59 131 307 497 69.03 A 19KEM4
5 19 ANAINA S L 93 102 289 484 67.22 A 19KEM4
20 12 ANANTHAKRISHNAN M R 114 114 276 504 70.00 A 19KEM4
28 22 ARYA A 105 108 248 461 64.03 A 19KEM4
NR 23 ASHRA KHADEEJA 57 117 282 456 63.33 A 19KEM4
NR 50 ASWIN CHANDRAN 60 68 127 255 35.42 B 19KEM4
42 47 ASWINEEDEVAN D 36 71 177 284 39.44 B 19KEM4
49 49 ATHIRA BAIJU 27 48 192 267 37.08 B 19KEM4
1 3 ATHUL RADHAN R 138 119 304 561 77.92 A+ 19KEM4
25 11 AYOOB S AHAMAD 111 95 307 513 71.25 A+ 19KEM4
54 14 AZAD 114 116 273 503 69.86 A 19KEM4
27 10 CHRIS SAJI PHILPIH 107 110 304 521 72.36 A+ 19KEM4
39 34 DEVANANDINI S 96 69 245 410 56.94 B+ 19KEM4
NR 43 DEVAPRIYA JAYAPRAKASH 57 78 214 349 48.47 B 19KEM4
NR 1 DEVI GAYATHRI D 140 159 326 625 86.81 A++ 19KEM4
29 40 DEVU SATTO 77 123 183 383 53.19 B 19KEM4
48 28 DHIYA ELSA ALEX 68 87 279 434 60.28 B+ 19KEM4
4 5 DIVYA ANNIE OOMMEN 114 135 304 553 76.81 A+ 19KEM4
7 6 FAIZE RAHMAN 113 114 307 534 74.17 A+ 19KEM4
15 21 GAYATHRI G 87 123 251 461 64.03 A 19KEM4
6 15 HEPHZIBAH SARA DANI 93 114 295 502 69.72 A 19KEM4
34 33 HRIDYA RAJU MAVUNKAL 81 62 267 410 56.94 B+ 19KEM4
31 30 IRFAN AHAMMED S 60 71 292 423 58.75 B+ 19KEM4
NR 25 JOHANA ANN NEBU 75 89 282 446 61.94 B+ 19KEM4
9 2 KRISHNA K R 134 120 313 567 78.75 A+ 19KEM4
47 13 LAKSMI SURIA V 92 101 310 503 69.86 A 19KEM4
26 17 LIZA JOSEPH 131 110 254 495 68.75 A 19KEM4
NR 4 MAZHER FUAD 137 123 295 555 77.08 A+ 19KEM4
52 53 MEREENA B JOHN 41 35 74 150 20.83 B 19KEM4
36 37 MIFTAH FARIDL 41 93 273 407 56.53 B+ 19KEM4
19 44 MOHAMMED FAISAL 83 122 127 332 46.11 B 19KEM4
40 36 MOHAMMED IRFAN SULFI 105 80 223 408 56.67 B+ 19KEM4
22 27 NISHA ANN VARGHESE 45 87 307 439 60.97 B+ 19KEM4
44 48 PRAVEENA C P 36 48 192 276 38.33 B 19KEM4
NR 54 RENAN JOSEPH MATHEW 53 20 65 138 19.17 B 19KEM4
3 26 RIYA MANU JACOB 102 83 261 446 61.94 B+ 19KEM4
35 42 ROAHAN R 62 78 223 363 50.42 B 19KEM4
10 24 SANTHWANA G 95 87 270 452 62.78 B+ 19KEM4
23 8 SHERIN E MONCEY 104 114 310 528 73.33 A+ 19KEM4
16 31 SNEHA S 45 113 258 416 57.78 B+ 19KEM4
33 41 SNEHA SAJI 62 66 242 370 51.39 B 19KEM4
2 18 SREEHARI SUDEVAN 110 107 270 487 67.64 A 19KEM4
24 NR ANUSREE A 0 119 248 367 50.97 B 19KEM4
18 NR GEORGIN VARGHESE KURIAN 72 0 279 351 48.75 B 19KEM4
17 NR ROHN THOMAS 0 107 239 346 48.06 B 19KEM4
14 NR JOSHUA VICTOR J 0 42 289 331 45.97 B 19KEM4
NR NR IVAN VARGHESE 45 0 286 331 45.97 B 19KEM4
45 NR ANNA RAICHEL SAJAN 0 81 217 298 41.39 B 19KEM4
30 NR JIBY KURUVILA 0 66 189 255 35.42 B 19KEM4
11 NR REVATHI S KUMAR 125 120 0 245 34.03 B 19KEM4
ab NR KIRAN K   62 158 220 30.56 B 19KEM4
NR NR DIYA MARIYAM 9 0 130 139 19.31 B 19KEM4
21 NR ADARSH HARIDAS 135 0 0 135 18.75 B 19KEM4
8 NR ASHIN ABUBACKER SIDHIQUE 105 0 0 105 14.58 B 19KEM4
53 NR LIYA BASTIN 41 48 0 89 12.36 B 19KEM4
51 NR AMY SUZANNE JACOB 48 33 0 81 11.25 B 19KEM4