Brilliant STUDY CENTRE
LT 2019 - AIIMS EXAM RANK LIST - 15 - 07 - 2017
Total Number of Students appeared : 140
19PALM4 -19PALM6
RANK Name Physics Chemistry Biology Total % Grade Batch
15-Jul 30 30 30 90
126 A P ATHUL NATARAJ 6.33 4.33 10.66 21.3 23.69 D+ 19PALM5
47 AAMIROSE S 15.33 17 15.33 47.7 52.96 B 19PALM5
129 AARDRA PRASANTH 0.66 7.33 8 16 17.77 ** 19PALM6
42 AASHISH AZEES 19 13 16.66 48.7 54.07 B+ 19PALM4
56 ABEY.B.KOKKATT 13 15.33 17 45.3 50.37 B 19PALM6
103 ABHA A C 8.33 9.33 18 35.7 39.62 C+ 19PALM6
82 ABHIJITH PRADEEP 11 19.66 10.66 41.3 45.91 B 19PALM4
119 ADARSH S KUMAR 9.66 9 8.33 27 29.99 D+ 19PALM5
96 ADITHYA VIJAY 17.33 7.66 13 38 42.21 C+ 19PALM5
109 ADITYAN A DINESH 10.33 8 14.33 32.7 36.29 C 19PALM4
29 ADRIEN KOSHY THAMPAN 17.66 14.33 20 52 57.77 B+ 19PALM4
2 AKASH CHANDRA 21 22.66 25 68.7 76.29 A+ 19PALM4
122 AKASH.S.B 6 4.33 12.66 23 25.54 D+ 19PALM6
120 AKBAR SABATH 9 8.33 9.33 26.7 29.62 D+ 19PALM5
62 AKSHAY SOJAN 18 14.33 12.33 44.7 49.62 B 19PALM4
99 ALEENA WILSON 11 18.66 7.33 37 41.10 C+ 19PALM6
105 AMALA GEORGE 10.33 11.33 12.66 34.3 38.13 C 19PALM5
50 AMRUTHA B 14.33 18.33 14 46.7 51.84 B 19PALM5
37 ANAGHA ANIL 13.33 19 17.66 50 55.54 B+ 19PALM5
100 ANN MARIA SUNIL 19.66 17   36.7 40.73 C+ 19PALM5
12 ANNA ELDO 19.33 19.66 19 58 64.43 A 19PALM5
52 ANNA ELSA BIJOY 12.33 19 15 46.3 51.48 B 19PALM4
121 ANNA MAGI JOSE 10 7 7.33 24.3 27.03 D+ 19PALM6
132 ANNA ROSE S     8 8 8.89 ** 19PALM6
51 ANNET MARIA CYRIAC 11 18.33 17 46.3 51.48 B 19PALM4
115 ANUVINDA ANILKUMAR 5.66 12.66 13.33 31.7 35.17 C 19PALM4
32 APARNA ARUN 18 18.33 14.66 51 56.66 B+ 19PALM5
78 ARCHANA J NAIR 13.66 13.33 15 42 46.66 B 19PALM4
46 ARDRA ANILKUMAR 13 17.66 17 47.7 52.96 B 19PALM4
92 ARJUN RAJ  9.33 13.66 16 39 43.32 C+ 19PALM4
85 ARPITA ASHOK 14 12.33 14.66 41 45.54 C+ 19PALM5
91 ARYA LEKSHMI AB 16 16.33 7.33 39.7 44.07 C+ 19PALM6
118 ASHIN JACOB 11.33 9.66 6.66 27.7 30.72 C 19PALM6
83 ASHISH P 12.66 14 14.33 41 45.54 C+ 19PALM4
70 ASHWATH RATHNAKARAN 9.33 15.33 19 43.7 48.51 B 19PALM5
8 ASIYA ABDUL SALIM 18.33 19.33 23 60.7 67.40 A 19PALM5
88 ASWINI RAJAN 8.33 16 16 40.3 44.81 C+ 19PALM5
17 ATHULYA RAMESH 15.33 18.66 21 55 61.10 A 19PALM6
23 AVANTHIKA A 16.33 21 16 53.3 59.26 B+ 19PALM5
101 CHITHRANGANA B 8.33 14.33 13.33 36 39.99 C+ 19PALM4
14 CHRIS MERISON PARAKADVIL 18.33 19 18.66 56 62.21 A 19PALM5
102 CHRISTEEN GRACE 16.33 2.4 17 35.7 39.70 C+ 19PALM4
69 CYRIAC  BERLY NELLUVELIL 15 14.3 14.66 44 48.84 B 19PALM5
3 DEVIKA N NAIR 15.33 26.33 22.33 64 71.10 A+ 19PALM5
79 DHANIYA SALIH 8 21.33 12.66 42 46.66 B 19PALM6
48 DHEERA M ANIL 12.66 15.66 19.33 47.7 52.94 B 19PALM5
75 DIYA MARIAM 13 16 13.33 42.3 47.03 B 19PALM4
123 DONNA ELSA JACOB 9.66   12.33 22 24.43 D+ 19PALM6
44 ELDHO MATHEW SUNNY 15.66 21 11.66 48.3 53.69 B+ 19PALM5
72 FARZEEN HARIS 12.33 14.66 16.33 43.3 48.13 B 19PALM4
89 FIROZ SHANAVAS 12 14.66 13.66 40.3 44.80 C+ 19PALM4
41 GANGA VINEETH 12.33 17.33 19 48.7 54.07 B+ 19PALM5
87 GOKUL JAYAN 7.33 17.66 15.66 40.7 30.73 C+ 19PALM5
AB HARISANKAR K B             19PALM4
97 HISHAM ABDULLA AP 13.66 18.33 6 38 42.21 C+ 19PALM6
104 ISSAC CHERIAN 6 16.33 12.33 34.7 38.51 C+ 19PALM5
7 J R PADMANABHAN 22.66 19 19.33 61 67.77 A 19PALM4
58 JACOB JOJY  16.66 14.33 14 45 49.99 B 19PALM4
AB JANICE MARIE JAISON       0 0.00 ** 19PALM4
55 JESSIN THOMAS 11.66 15.33 18.66 45.7 50.72 B 19PALM5
61 JOE M JOHN 13.66 16.33 15 45 49.99 B 19PALM5
73 JOEL ABI 16.33 16.33 10.66 43.3 48.13 B 19PALM5
1 JOHN THOMAS 25.66 25 24.66 75.3 83.69 A++ 19PALM4
31 JOSEPH GEORGE 11.66 22.33 17 51 56.66 B+ 19PALM5
80 JOSEPH VARGHESE 8 16 17.66 41.7 46.29 B 19PALM4
59 JUDITH GEORGE 15.33 18.66 11 45 49.99 B 19PALM4
AB KARTHIK GANESH       0 0.00 ** 19PALM6
9 KAVYA TISSON 15.66 24 20.66 60.3 67.02 A 19PALM4
25 KEERTHANA M 18.33 22.66 12 53 58.88 B+ 19PALM4
60 KEERTHANA M 15 13.66 16.33 45 49.99 B 19PALM5
15 KEVIN JOHNSON 18 23 14.33 55.3 61.48 A 19PALM5
128 KRUPA RAJEEV 3 3.66 13 19.7 21.84 ** 19PALM6
66 LEKHA R NAIR 6.66 19.33 18.33 44.3 49.24 B 19PALM4
33 M SURYA GNGADHARAN 17.33 18.33 15 50.7 56.29 B+ 19PALM5
39 MALAVIKA M P 12.66 24 13 49.7 55.18 B+ 19PALM4
111 MALAVIKA R CHEERAN 9.66 14.33 8.33 32.3 35.91 C 19PALM6
18 MALAVIKA S 17 23.66 14.33 55 61.10 A 19PALM4
AB MARIA THOMAS             19PALM4
34 MEENAKSHI B MENON 12.66 16.66 21.33 50.7 56.28 B+ 19PALM6
65 MEENU RAJ 11.33 17.66 15.33 44.3 49.24 B 19PALM6
22 MEERA MATHEWS 15.33 21 17 53.3 59.26 B+ 19PALM4
16 NAHAL REHMAN C P 16 25 14 55 61.11 A 19PALM4
107 NANDANA JYOTHI 8 15.66 10.33 34 37.77 C 19PALM6
24 NANDANA S 18.66 19.33 15 53 58.88 B+ 19PALM5
21 NATHANIEL YELDHO 17 18.33 18.33 53.7 59.62 B+ 19PALM5
106 NAVANEETH H 4.33 16.66 13 34 37.77 C 19PALM5
117 NEHA MERIN BINOJ 9.66 12 8.66 30.3 33.69 C 19PALM4
71 NEIL J KANATT 12.66 14.33 16.66 43.7 48.50 B 19PALM4
84 NESMA PRADEEP  8 15.33 17.66 41 45.54 C+ 19PALM6
95 NESWA NASIR 10 14 14 38 42.22 C+ 19PALM6
28 NIDHI PRAKASH 15.66 21.33 15.33 52.3 58.13 B+ 19PALM4
74 NIKHIL N 15 11.66 16.33 43 47.77 B 19PALM5
94 NIRANJANA C S 9.33 16.33 12.66 38.3 42.58 C+ 19PALM6
30 NIRANJANA P S 14.66 19.33 17.66 51.7 57.39 B+ 19PALM5
68 NISMA ROY SOPHY 13.66 18.66 11.66 44 48.87 B 19PALM5
110 NISNA ADIYA 4 16 12.66 32.7 36.29 C 19PALM6
124 NITHIN FRANCIS 3.66 8 10 21.7 24.07 D+ 19PALM6
11 NOBIN ELDO 17.33 22.66 18.33 58.3 64.80 A 19PALM4
43 P KRISHNAVENI 16 17.66 14.66 48.3 53.69 B+ 19PALM4
64 PARVATHY ANIL 12.66 16.66 15.33 44.7 49.61 B 19PALM5
77 PARVATHY B 12 21 9 42 46.67 B 19PALM6
125 PARVATHY MANOJ     21.33 21.3 23.70 D+ 19PALM4
113 PRAMITA PADMAKUMAR   15.66 16 31.7 35.18 C 19PALM4
19 PRANAV ROY 15.33 17 22 54.3 60.37 B+ 19PALM4
116 REENU J ADHIKARAM 16.66   13.66 30.3 33.69 C 19PALM5
131 REVATHY SANTHOSH   5.33 5 10.3 11.48 ** 19PALM6
27 RHEA MARIA PAUL 12.33 23 17.33 52.7 58.51 B+ 19PALM4
45 RIA SURESH 13.66 18.66 15.66 48 53.31 B 19PALM4
6 RISHIK S L 17.33 22.66 21.33 61.3 68.13 A 19PALM5
13 ROHIT RAMACHANDRAN 17.66 21.33 17.33 56.3 62.58 A 19PALM5
40 RONAK RAJEEV 16.66 16 16.66 49.3 54.80 B+ 19PALM5
93 ROSE SIMON 9.33 11.33 18.33 39 43.32 C+ 19PALM5
35 ROSEMARY JELJOE 10.33 19.66 20.33 50.3 55.91 B+ 19PALM6
5 ROYCE ELSON 21.33 21.33 20.33 63 69.99 A+ 19PALM4
112 RUDHRA DINESH 13   18.66 31.7 35.18 C 19PALM6
127 SAM DAVID LUKE 10 4 6.66 20.7 22.96 D+ 19PALM6
10 SANDHRA SABU 20.66 19.66 18.33 58.7 65.17 A 19PALM4
98 SANDRA NAIR 8.33 18.33 11 37.7 41.84 C+ 19PALM5
108 SHRUTHI PREEJITH 6 9.66 18.33 34 37.77 C 19PALM4
57 SIDHARTH G KRISHNAN 15 14 16 45 50.00 B 19PALM4
36 SIVA SASINDRAN VAYAVETTIL 16.33 12 21.66 50 55.54 B+ 19PALM4
20 SNEHA KANJICKAL JAMES 20.33 18.66 15.33 54.3 60.36 B+ 19PALM4
54 SOORYA GAYATHRI 10 17 18.66 45.7 50.73 B 19PALM5
76 SRADHA R  12 16 14 42 46.67 B 19PALM4
63 SREELAKSHMI PRAKASH 13 19.66 12 44.7 49.62 B 19PALM5
114 SREELEKSHMI S 12.66 19   31.7 35.18 C 19PALM6
90 SREELEKSHMI S NATH 16 16.33 7.66 40 44.43 C+ 19PALM5
130 SULTHAN ASHARAF     15 15 16.67 ** 19PALM5
53 SUNEET SHINU 9.66 18.33 18.33 46.3 51.47 B 19PALM5
81 SWETHA SASWATHAN 10.66 17.66 13.33 41.7 46.28 B 19PALM5
4 T S SEBI 21 25 17.33 63.3 70.37 A+ 19PALM4
38 TERESSA GREGORY 15.33 17.33 17.33 50 55.54 B+ 19PALM4
26 THOMAS CYRIAC 16 14.33 22.33 52.7 58.51 B+ 19PALM5
67 V V VAISHNAVI 15.66 14 14.33 44 48.88 B 19PALM5
49 VINAYAK U 11 18.66 17.33 47 52.21 B 19PALM6
86 VISWANATH KANNAN 13 15.33 12.66 41 45.54 C+ 19PALM5